Neurovascular

İnfarktüs, penumbra ve uyumsuzluk oranlarının anlık volumetrik tahmini.
MRG ve BT için stroke uygulamaları.

Kan akışının dinamik zamansal bilgisinden yararlanın
Olea Medical®, hipoperfüze alanı görsel olarak değerlendirmek için benzersiz dinamik eşleme perfüzyon haritalarına erişim sağlar.

Bayesian yöntemiyle kontrast madde dozunu azaltın
Hastalar ve sağlık profesyonelleri için büyük bir fayda:

– Esnek alım protokolü
– Tam doz protokolü olanlarla karşılaştırılabilir niteliksel ve niceliksel sonuçlar
– Kontrast madde ile ilişkili riskin azaltılması
– Genel sağlık bakım maliyetlerinin azaltılması

COPY RİGHT
TEMA YAPIMCISI