Brain lesions

 

 

 

 

Olea Sphere®, Onkoloji veya nöro-dejeneratif hastalıklar ve nöro-pediatri olmayan invazif perfüzyon ve difüzyon teknikleri için özel paketler de dahil olmak üzere tam bir MR beyin lezyonuna erişilmesini sağlar.

–  Nicel ve nitel çok parametrik analizler

Perfüzyon haritaları anında hesaplama (K2 dahil)

–  Kontrast madde enjeksiyonu olmadan bir perfüzyon tekniği kullanın

ASL eklentisi, kontrast madde enjeksiyonu olmadan kan akışını ölçen, invazif olmayan bir perfüzyon tekniğidir.

– DTI / Tractography eklentimiz ile 3 boyutlu sinir yollarını ayıklayın

DTI plug-in, difüzyon tensör dizilerinden tüm fiber demetlerini ve parametrik haritaları (FA, VA, RA, RD, AD, MD, TRACE W, COLOR DTI) hesaplar.

– Zamansal çıkarma ile lezyonların evrimini etkili bir şekilde takip edin

Uzunlamasına analiz mono veya çok modaliteleri ile, farklı zaman noktaları arasındaki lezyonlarda değişiklikler ölçmek.

Bu eklenti, optimize edilmiş bir zamansal çıkarma teknolojisini içerir.

Otomatik 3D ortak kayıt ve normalizasyon özellikleri, kronik hastalıkların (yani tümörler, multipl skleroz, nörodejeneratif koşullar) etkin bir şekilde takip edilmesini sağlar.

COPY RİGHT
TEMA YAPIMCISI