AUTO LV

LV EF & GLS & VOLUME ÖLÇÜMLERİ İÇİN EN HIZLI YOL

AutoLV “2D Speckle Tracking” metodu ile hızlı ve kolay ölçüm sunar.

AutoLV otomatik olarak sol ventrikül diyastol sonu ve sistol sonu için kontur önerisi sunmaktadır. Sol ventrikül Volume, Ejection Fraction ve Global Longitudinal Strain(2P) ölçümeleri sunar.

 

Klinik kullanımı

– LV volume ve GLS ölçümleri
– Yarı Otomatik sistol sonu ve diyastol sonu kontur işlemi
– Manual kontur çizimleri ile çizim doğrulama aşaması
– Doğrudan ölçüm defteri (ing. worksheet) erişimi ile ölçümlerin rapora hızlı aktarımı
– Yarı otomatikleştirilmiş “2D Speckle Tracking” metodu
– Ek bir müdahele olmaksızın ölçümlerin ve analizlerin kolay tekrarı

COPY RİG
TEMA YAPIMCISI