AUTO STRAIN   

SOL VENTRİKÜL KANTİTATİF GÖRÜNTÜLEME İÇİN OTOMATİK STRAIN ANALİZLER

AutoStrain kardiyak apikal uzun eksen görüşlerine dayanarak otomatikleştirilmiş sol ventrikül fonksiyon analizi sunar. “2D Speckle Tracking” ile Longitudinal strain ölçümleri, color-coded bull’s eye plot ile dinamik olarak görüntüleme sağlar.

 

Klinik faydaları

– Sol ventrikül volume ve segmental contraction için hızlı ve etkin yol
– Otomatik kontur ve izleme (trace)
– 3-Apikal uzun eksen görüntülerinde ( 2Ch, 3Ch ve 4Ch ) Ventriküler volume ve Longitudinal strain değerlendirmesi
– Color-coded dinamik strain görüntülemeleri
– Doğrudan <worksheet> e erişim ile ölçümlerin rapora hızlı aktarımı

Ventiküler performans analizi

– Bir kaç fare tıklması ile Speckle Tracking Analizi
– Bull’s eye görüşünde sistol sonu strain (ing. end systolic strain) ve Time-to-peak analizleri

COPY RİG
TEMA YAPIMCISI