CARDIAC PERFORMANCE ANALYSIS   

KARDİYAK 2B ULTRASON VERİLERİNDE KANTİTATİF MİYOKARDİYAL FONKSİYON İNCELEMELERİ

Miyokardiyal fonksiyon analizi kardiyolojinin daima önem kazanan bir alanı olmuştur.

2D Cardiac Performance Analysis© son teknoloji olan speckle tracking algoritması ile sol Ventrikül, sağ Ventrikül ve sol Atrium için daha iyi ve daha hızlı tanı yapılmasına ve daha doğru tedavi izleme süreçleri oluşturulmasına olanak sağlar.

Klinik kullanımı

– Tüm veriler için kullanılabilir 2D strain çözümü
– 2D miyokard fonksiyon ölçümleri
– Wall motion bozukluk görüntüleme ve ölçüm
– Disenkroni görüntüleme ve ölçüm
– Sağ Ventrikül Strain Analizi
– Atrium Strain Analizi

COPY RİG
TEMA YAPIMCISI