MR-CARDIAC

Medis® Suite MR
Günlük CMR işlem sonrası için eksiksiz çözüm
Medis Suite MR’ın kardiyovasküler boyutlar ve morfoloji, miyokard fonksiyonu (MR), faz kontrastlı kan akışı, enfarktüs boyutlandırma, T2 ağırlıklı analiz, T2 / T2 * haritalama, T1 haritalama, Zaman Sinyali Yoğunluk analizi vs.

Kardiyak MR için tam çözüm

QFLOW
Faz kontrast MR kan akımı analizi
Hızları görselleştirmek için renk kodlaması
Dört ilgi alanına kadar gemi konturu tespiti (ROI)
Akış hızlarının ve akış hacminin grafik olarak gösterilmesi
Otomatik ileri, geri akış debisi ve yetersizlik oranı hesaplaması
Tepe hızı, tepe ve ortalama basınç gradyanının hesaplanması
Min ve maksimum hız piksellerinin gösterimi
“Sabit Akış Sığdırması”, “Fantom Düzeltme” ve geleneksel ROI tabanlı düzeltme gibi akış kaynaklı yapıları düzeltmek için çeşitli arka plan düzeltme yöntemleri

QMASS
RV ve LV fonksiyon analizi
Kardiyak fonksiyon ölçümü
Anatomi ve doku segmentasyonu
miyokard ve enfarktüs boyutlandırma için sinyal yoğunluğu analizi
MR parametrik haritalar (T1, T2, T2 * gevşeme gibi)
T2 * ölçümü, kalpteki ve karaciğerdeki demir yükünü karakterize etmek için kullanılabilecek MR görüntüleri ile sonuçlanır.
T1 eşlemesi
DSİ Analizi

COPY RİG
TEMA YAPIMCISI