MR-LIVER

Hepatik Hacim Ölçümü ve Karaciğer Cerrahisi Planlaması

– Sağlıklı karaciğer dokularının, lezyonların, arterlerin, portalların ve hepatik venlerin kolay segmentasyonu
– Verimli parsiyel karaciğer rezeksiyonu ve RF ablasyonunun ön planlaması için kesme düzlemi ve damar bölgesi hesabı
– Manuel bölümlendirme ve yatırım getirisi sürümü için etkileşimli araçlar
– Tüm aşamaların aynı görünümde görselleştirilmesi
– Farklı aşamalardan serilerin otomatik ve elastik kaydı
– Çoklu cerrahi planların kolay karşılaştırılması
– 3D PDF Hepatik Yapı Görselleştirme Raporlaması

COPY RİG
TEMA YAPIMCISI