VERİ GÖNDERİM ENTEGRASYONU

SÜRÜM NOTLARI

 

V1.0 01.02.2021-28.02.2021 G1-G2-G3

Uygulama güvenliğini sağlamak ve yetkisiz kullanımı engellemek için kullanıcı adı ve şifre girişinin yapıldığı bir giriş sayfası yapıldı. Kullanıcı girişi gerçekleştikten sonra işlem seçim ekranına yönlendirilme sağlandı. Seçim ekranında kullanıcıları KOS dönüşümü yada KOS kontrolü sayfalarına yönlendirecek butonlar eklendi.

 

V1.1 01.03.2021-30.03.2021 G4-G5

Uygulama başlatıldıktan sonra konfigürasyon dosyasında yapılan tanımlamalara göre otomatik olarak KOS dönüşüm işleminin arka planda başlatılabilmesi ve periyodik olarak gerçekleştirilebilmesi sağlandı. Her bir tetkik dönüşümü sonucunda, tetkikin özet bilgilerini içeren bir adet KOS dosyası oluşturulması ve uygulama konfigürasyonlarında belirtilen dosya yolunda depolanması sağlandı.

 

V1.2 01.04.2021-30.04.2021 G6-G7

KOS dosya olarak devam edecek şekilde ayarlanabilecek olan dönüşüm işlemlerine ek olarak son kullanıcı ara yüzünden manuel olarak da; “Tetkik tarih aralığı”,  “Tetkik kayıt tarihi aralığı”, “Tetkik seri açıklaması”, “Tetkikin sistemde bulunma, bakanlığa gönderilme ve bakanlık tarafından doğrulanma durumları”, “Erişim numarası”,            “İlgili hastanın adı”, “İlgili hastanın dosya numarası”, “İlgili hastanın TC kimlik numarası ya da eş değer bilgisi”, “Tetkik modalitesi” sahaları kullanılarak filtreleme gerçekleştirilecek şekilde sorgulama işlemi başlatılması sağlandı. Oluşturulan KOS dosyalarının otomatik olarak Sağlık Bakanlığı XDS-I Repository sunucusuna gönderilmesi ve veri tabanında ilgili kaydın bakanlıktan dönen cevap ile güncellenmesi sağlandı.

 

V1.3 01.05.2021-30.05.2021 G8-G9-H1

Birden fazla tetkikin hızlı bir şekilde işlenebilmesi için sisteme erişim numaralarının satır satır yazıldığı bir dosya yüklenebilmesi, bu dosya içerisindeki değerlerin sorgu filtresi olarak kullanılabilmesi sağlandı. DICOM -> KOS dönüşümü yapılırken her gerçekleşen işlem için veri tabanı kaydı tutulması sağlandı. Tutulacak bilgiler; “Erişim Numarası*”, “Hasta Numarası”, “KOS Dosya Adı”, “Hasta Adı”, “TC Kimlik Numarası”, “Modalite”, “Gönderilme Durumu”, “Bulunma Durumu”, “Onaylanma Durumu”, “Kayıt Zamanı”, “Tetkik Zamanı”, “Hata Mesajı”, “Tetkik Tanımı”, “Onay Mesajı” ile belirtilen alanlar zorunlu hale getirildi. Erişim numarası ile filtreleme işlemi yapılamaması hatası giderildi.

 

V1.4 01.06.2021-28.06.2021 G10-G11-D1

Bir ya da birden fazla dönüşüm kaydı bilgisi ile gerçekleştirilmiş dönüşümler arasında arama yapılabilmesi sağlandı. Sorgu sonucu bulunmuş dönüşüm kayıtları için tekrar gönderim işlemi tetiklenebilmesi sağlandı. MG6 da belirtilen durumda arama kriterlerinden en az birinin doldurulması zorunlu hale getirildi, tarih değerlerinin yalnızca aralık olarak kullanılabilmesi sağlandı.

 

V1.5 01.07.2021-30.07.2021 G12-G13

Ekranda listelenen dönüşümler için”: “Hasta Adı”, “Dosya numarası”, “Bulunma Durumu””, “Gönderilme Durumu”, “Doğrulanma Durumu”, “Modalite”, “Erişim Numarası”, “Tetkik Tarihi”, “Gönderim Tarihi” bilgilerinin süreli olarak gösterilmesi sağlandı. Herhangi bir gönderimde hata olması durumunda ilgili kaydın yanında bir büyüteç butonu görünmesi özelliği eklendi. Doğrulama işleminin hatalı sonuçlanması durumunda, uygulama konfigürasyon dosyasında yapılacak tanımlamalar ile bir sonraki doğrulama işlemi gerçekleşene kadar başarısız olan işlem için yeniden deneme yapılacak şekilde ayarlanabilme sağlandı. Bir sonraki doğrulama işleminin başlangıcına kadar hatalı olarak sonuçlanması durumunda işlem başarılı olarak tamamlanamaz ise konfigürasyon dosyasında e-mail adresi belirtilen sistem sorumlusunun otomatik mail ile uyarılması sağlandı.

 

V1.6 01.08.2021-30.08.2021 G14-H2

Seçilen dönüşüm kayıtlarının sistemden silinebilmesi sağlandı. Sorgu sonucu bulunmuş dönüşüm kayıtları için tekrar gönderim işlemi yapılamaması hatası giderildi.

 

V1.7 01.09.2021-30.09.2021 G15-D2

Uygulama başlatıldıktan sonra konfigürasyon dosyasında yapılan tanımlamalara göre otomatik olarak KOS doğrulama işleminin arka planda başlatılabilmesi ve periyodik olarak gerçekleştirilebilmesi sağlandı. MG12’de görünen butona tıklanması durumunda ilgili kayıtta meydana gelmiş olan hataların kullanıcıya hata penceresinde gösterilmesi özelliği eklendi.

 

V2.0 01.10.2021-28.10.2021 G16-G17-D3

Doğrulama işlemi sonucu elde edilen erişim numaraları için otomatik olarak KOS dönüşüm işlemi başlatılması sağlandı. Sağlık Bakanlığı sunucusu tarafından hata ya da eksik olarak tespit edilen dosyalar için veri tabanında yalnızca Erişim Numarası (diğer hasta bilgileri olmadan) bir dönüşüm kaydı oluşturulması sağlandı. Daha sonra ilgili tetkiklerin bilgileri alındığında ve KOS dosyası oluşturulduğunda kalan sahaların doldurulması sağlandı. İşlemin hangi aşamada bağlı olduğuna bağlı olarak Gönderilme Durumu, Bulunma Durumu ve Onaylanma Durumu sahalarının gerçek zamanlı güncellenmesi özelliği eklendi. Periyodik olarak devam edecek şekilde ayarlanabilecek olan doğrulama işlemlerine ek olarak son kullanıcı ara yüzünden manuel olarak da: “Tarih aralığı(zorunlu alan)”, “Tetkikin sistemde bulunma ve bakanlığa gönderilme durumları”, “Erişim numarası”, “Tetkik modalitesi” sahaları kullanılarak filtreleme gerçekleştirilecek şekilde doğrulama işlemi başlatılabilmesi özelliği eklendi.

 

COPY RİG
TEMA YAPIMCISI