AUTO LV

LV EF & GLS & VOLUME ÖLÇÜMLERİ İÇİN EN HIZLI YOL

AutoLV “2D Speckle Tracking” metodu ile hızlı ve kolay ölçüm sunar.

AutoLV otomatik olarak sol ventrikül diyastol sonu ve sistol sonu için kontur önerisi sunmaktadır. Sol ventrikül Volume, Ejection Fraction ve Global Longitudinal Strain(2P) ölçümeleri sunar.

 

AUTO STRAIN   

SOL VENTRİKÜL FONKSİYON KANTİTATİF GÖRÜNTÜLEME İÇİN OTOMATİK STRAIN ANALİZLER

AutoStrain kardiyak apikal uzun eksen görüşlerine dayanarak otomatikleştirilmiş sol ventrikül fonksiyon analizi sunar. 2D Speckle Trackng ile Longitudinal strain ölçümleri  color-coded bull’s eye plot ile dinamik olarak görüntüleme sağlar.

 

CARDIAC PERFORMANCE ANALYSIS   

KARDİYAK 2B ULTRASON VERİLERİNDE KANTİTATİF MİYOKARDİYAL FONKSİYON İNCELEMELERİ

Miyokardiyal fonksiyon analizi kardiyolojinin daima önem kazanan bir alanı olmuştur.

2D Cardiac Performance Analysis© son teknoloji olan speckle tracking algoritması ile Sol Ventrikül, Sağ Ventrikül ve Sol Atrium için daha iyi ve daha hızlı tanı yapılmasına ve daha doğru tedavi izleme süreçleri oluşturulmasına olanak sağlar.

Tomtec-Arena Measurement

Tomtec-Arena Measurement Eko çalışmalarında ölçme ve analiz seçenekleri sunar

Stress Echo

Stress Çalışmaları & Raporlama

Egzersiz stress ve farmakolojik stress rapor şablonlarını içermektedir. Bütün bir sayfa veya bir kısımını içerecek şekilde hastane bilgi sistemine otomatik olarak aktarılabilir.

         

COPY RİG
TEMA YAPIMCISI